Company name
NIKKAKU LABORATORY CO., LTD
Established
NIKKAKU LABORATORY CO., LTD in July 2005 : Opened as a shop in August 1973
Head office
679-4153
20-1 Matsunoato, Ibochomonzen, Tatsuno, Hyogo
Contact us on 0791 67 1676
Fax 0791 67 1676
Factory
Aioi factory
678-0003
10-16 Shiomizuka, Higashishiomi, Aioi, Hyogo
Branch
Nishiharima branch
678-1221
413-1 Yokomichi, Jimyoji, Kamigori, Akogun, Hyogo
NIKKAKU Leadership
the chairman(CEO) Hideo WATANABE
the president(COO) Toshiyuki WATANABE
Our Purpose
the development, production of mites control goods